Ahad, 17 April 2011

Ubahsyarat Pertanian - Bangunan - Industri

Kuasa Meluluskan


Ubahsyarat kepada:
Pam Minyak
Majlis Mesyuarat Kerajaan
Hospital Swasta
Majlis Mesyuarat Kerajaan
Kompleks Perniagaan
Majlis Mesyuarat Kerajaan
Padang Golf
Majlis Mesyuarat Kerajaan
Sekolah Memandu
Majlis Mesyuarat Kerajaan
Pusat Pemeriksaan Kenderaan
Majlis Mesyuarat Kerajaan
Kedai
Pengarah Tanah dan Galian
Rumah Kediaman
Pengarah Tanah dan Galian

Bayaran


Bayaran Permohonan
RM10.00 setiap Hakmilik
Bayaran Endosmen
RM30.00 setiap Hakmilik
Dari Pertanian kepada Rumah
RM50.00
Dari Pertanian kepada Kedai
RM100.00
Dari Tiada kepada Rumah
RM40.00
Dari Rumah kepada Kedai
RM50.00
Dari Tiada kepada Kedai
RM80.00
Dari Rumah Separuh Kekal kepada Kekal
RM20.00
Dari Pertanian kepada Pawagam/Pam Minyak/Hotel/Supermarket/Emporium dan tujuan komersial
RM500.00
Dari Tapak Rumah/Bangunan kepada Pawagam/Pam Minyak/Hotel/Supermarket/Emporium dan tujuan komersial
RM500.00
Dari Tiada kepada Pawagam/Pam Minyak/Hotel/Supermarket/Emporium dan tujuan komersial
RM300.00

Dokumen Yang diperlukan:


Sekiranya pemohon terdiri dari individu:
 • Borang Permohonan (diperolehi dari Pejabat Tanah)
 • Salinan Dokumen Hakmilik yang diakui sah
 • Salinan Resit Cukai Tanah terkini
 • Surat kebenaran Pemegang Gadaian/Kaveat Lien/Kaveat Pajakan/Sewaan Bebas Daftaran.
 • Borang Butir Diri Pemohon
 • Salinan Kad Pengenalan pemilik tanah.
Sekiranya tanah dimiliki oleh sebuah syarikat:
 • Dokumen (i) hingga (v)
 • Resolusi Syarikat
 • Memorandum and Artiles of Association
 • Senarai Ahli Lembaga Pengarah (Form 49) yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat.
 • Penyata Pembahagian Saham (Form 24) dan Perpindahan Saham (Form 32A) yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat.Kuasa Meluluskan        Majlis Mesyuarat Kerajaan
Skop
      Semua jenis hakmilik
Bayaran
      Bayaran permohonan ialah RM10.00 setiap hakmilik. Bayaran Ubahsyarat :
 • Dari Pertanian kepada Industri
RM500.00
 • Dari Pertanian kepada Pelancongan
RM500.00
 • Dari Bangunan kepada Industri
RM500.00
 • Dari Industri kepada Industri
RM300.00
 • Dari Tiada kepada Industri
RM300.00

Dokumen Yang Diperlukan:

Sekiranya pemohon terdiri dari individu :

 • Borang Permohonan (diperolehi dari Pejabat Tanah)
 • Salinan Dokumen Hakmilik yang diakui sah
 • Salinan Resit Cukai Tanah terkini
 • Surat kebenaran Pemegang Gadaian/Kaveat Lien/Kaveat Pajakan/ Sewaan Bebas Daftaran
 • Borang Butir Diri Pemohon
 • Salinan Kad Pengenalan pemilik tanah

Sekiranya tanah dimiliki oleh sebuah syarikat:

 • Dokumen (i) hingga (v)
 • Resolusi Syarikat
 • Memorandum and Articles of Association
 • Senarai Ahli Lembaga Pengaran (Form 49) ysng disahkan oleh Setiausaha Syarikat
 • Penyata Pembahagian Saham (Form 24) dan Perpindahan Saham (Form 32A) yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat

Tiada ulasan:

Catat Ulasan